Декларация за поверителност на PCC.bg

PCC.bg изрично уведомява Потребителите, че предоставените от тях Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
PCC.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Как защитаваме вашата информация?

Използваме 128-битово кодиране и технологията Secure Sockets Layer (SSL) на всички места, на които е необходимо въвеждане на персонална информация - в т. нар. защитена зона. Това означава, че вписаните там данни се кодират от компютъра ви, изпращат се до нашия сървър и там се декодират. Този механизъм не допуска междинни сървъри да разчетат предаваната информация. В интерес на клиентите ни е да използват най-новите версии на браузърите, поддържащи SSL - Internet Explorer или Netscape Communicator - така ще се възползват максимално от осигуреното от нас кодиране.